Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Địa chỉ website là: http://iwin88.download. Cổng game iWin88 Download là nơi thông báo chia sẽ thông tin từ nhà cái Wynn Macau, nơi anh em có thể tải game iWin chính hãng của hệ thống.

Thu thập thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, thông tin thanh toán, và lịch sử giao dịch khi bạn:

  • Đăng ký tài khoản.
  • Thực hiện giao dịch.
  • Sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và dữ liệu sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ khi:

  • Cần thiết để thực hiện giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu.
  • Pháp luật yêu cầu hoặc để bảo vệ quyền và an toàn của iWin88 Download, khách hàng và công chúng.
  • Trong trường hợp sáp nhập, mua lại, hoặc bán tài sản của công ty.

Bảo vệ thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và hành chính để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không được phép.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian này đến thời gian khác. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trên trang Website: www.iwin88.download của chúng tôi.